Přeskočit navigaci

[ N ] Diplomovaná všeobecná sestra

  • Kód oboru: 53-41-N/11
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zdravotnictví (Kód: 53)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program byl vytvořen Asociací ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické. Splňuje vysoké požadavky EU a je platný pro všechny školy. Připravuje pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pro činnosti v oblasti péče o zdraví, prevence a péče o nemocné v různých klinických oborech. Student se naučí organizovat, řídit a poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám klientů/pacientů (podpůrnou, preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární), podílet se na ochraně veřejného zdraví, rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou péči o klienta/pacienta metodou ošetřovatelského procesu. Studium poskytuje vzdělání v multidisciplinárních oborech, v oblasti psychologie, managementu, pedagogiky, sociologie. Předměty: anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, ošetřovatelství, pediatrie, gynekologie a porodnictví, neurologie, psychiatrie, sociální disciplíny (psychologie, komunikace, sociologie).

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako všeobecná sestra, všeobecný ošetřovatel ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízení, ambulantních i lůžkových, v oblasti privátní ošetřovatelské péče (domácí agentury, agentury komunitní péče), ordinacích praktických lékařů, nemocnicích, může pracovat jako zdravotnický pracovník v zařízení sociálních služeb a péče. Obor splňuje požadavky stanovené směrnicí EHS na přípravu všeobecných sester a umožňuje uplatnění na trhu práce EU.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP