Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Masér sportovní a rekondiční

  • Kód oboru: 69-41-L/02
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Osobní a provozní služby (Kód: 69)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se posuzovat možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, doporučovat klientům kondiční, rekondiční, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení. Naučí se poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl, dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Žáci se naučí vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných k masérské péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Tělesná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní maséři, kteří se uplatní při provádění neléčebných masáží částí nebo celého těla ručně i s využitím různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP