Přeskočit navigaci

[ M ] Pedagogické lyceum

  • Kód oboru: 78-42-M/03
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor umožní žákům získat hlubší vhled do práce učitele a dalších pedagogických pracovníků a seznámit se teoreticky i prakticky s činností různých typů škol nebo zařízení volného času. Žáci získají základní vědomosti o výchově a vzdělávání člověka, jeho psychických a sociálních potřebách, o přínosu pedagogiky a psychologie. Seznámí se s různými pedagogickými směry a názory na výchovu a vzdělávání i na ovlivňování různých projevů chování. Naučí se uplatňovat vybrané poznatky z psychologie a pedagogiky i ve svém životě. V návaznosti na základní vzdělávání si prohloubí znalosti a komunikativní dovednosti v českém jazyce a ve dvou cizích jazycích, v literárních a dalších estetických oborech. Pokračovat bude i studium matematiky a přírodovědných disciplín. Podle své zájmové orientace a schopností si žáci mohou zvolit jedno z pěti odborných zaměření: hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, tělesná výchova a sport, humanitní studia.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Občanská výchova, Český jazyk, Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, a to zejména v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy a vychovatele. Mohou studovat i jiné obory, např. pedagogiku, psychologii, sociální pedagogiku a sociální práci nebo obory podle specializace v lyceu. Získají předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání a péči o děti, podle studované specializace se mohou uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním jim umožní uplatnit se v různých institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských pedagogických a sociálních oborů vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP