Přeskočit navigaci

[ M ] Informační služby

  • Kód oboru: 72-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Publicistika, knihovnictví a informatika (Kód: 72)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor vzdělání obsahuje dvě zaměření – knihovnictví a archivnictví. V zaměření knihovnictví se žáci naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečím chodu knihovny, tj. budovat knihovní fond, provádět jeho revize, chránit jej, vytvářet katalogy, pracovat s informačními zdroji, provádět rešerše, zajišťovat výpůjčky, pomáhat klientům. Dále se naučí pracovat s informačním systémem, tj. pracovat s databázemi, provádět analýzu a syntézu informací, navrhovat informační systém. V zaměření archivnictví se žáci naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením chodu archivu, a to jak státního, tak i archivu organizací a obchodních společností, tj. využívat informační fondy, vyhledávat a deponovat archiválie, provádět jejich revizi a kontrolovat jejich stav, inventarizovat archivní fond, zajišťovat spisovou službu, vést badatelskou evidenci a pomáhat badatelům, zajišťovat skartační řízení a výběr archiválií v organizacích a obchodních společnostech, navrhovat interní spisové, skartační a archivní řády. Dále se naučí pracovat s informačním systémem, tj. pracovat s databázemi, provádět analýzu a syntézu informací, navrhovat informační systém.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Cizí jazyk, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod knihovny nebo archivu. Dále se mohou uplatnit ve všech typech organizací, které pracují s vlastním informačním systémem. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, přičemž obvykle pokračují ve studiu v oborech zaměřených na knihovnictví nebo archivnictví.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha