Přeskočit navigaci

[ M ] Bezpečnostně právní činnost

  • Kód oboru: 68-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zvládat jednání s klientem, provádět právní činnosti, tj. rozpoznat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí; provádět nezbytná šetření ve věci včetně dokazování, provádět místní šetření v terénu, provádět kontrolní činnost, pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, zajišťovat bezpečnostní přípravu, dbát o fyzickou a psychickou přípravu. Studijní program rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je komunikativními dovednostmi pro tyto činnosti Žáci jsou seznámeni s působením Integrovaného záchranného systému.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika, Tělesná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP