Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Propagace

  • Kód oboru: 66-42-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Obchod (Kód: 66)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Cílem oboru je připravit žáky realizovat v požadované kvalitě finální produkt v rámci propagace a reklamy podle vlastních výtvarných návrhů či na základě požadavků klienta, při využití následujících odborných činností: různé techniky kreslení a psaní písma, samostatné navrhování a realizace propagační tvorby s využitím klasických i netradičních aranžovacích materiálů, technik, nástrojů a pomůcek, počítačových grafických programů, využití propagační tvorby ve výstavnictví tj. navrhování a zhotovování různých poutačů v interiéru a exteriéru, aranžování výstavních prvků (např. výstavní kóje, vitríny, vstupní panely, výstavní symboly).

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru propagace se mohou uplatnit hlavně v rámci propagace a reklamy. Může se jednat např. o užitou grafiku, kresbu a ilustraci, práce související s předtiskovou přípravou, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé propagační práce apod. Příslušné činnosti mohou absolventi vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách apod. např. jako pracovník v oboru reklamy a prezentace organizací a firem, pracovník v propagaci, pracovník v reklamních agenturách, organizátor propagačních akcí a výstav, pracovník propagačně zabezpečující obchodní akce. Po zapracování jsou absolventi připraveni vykonávat propagační, organizační, provozní, obchodně provozní a technické činnosti výtvarného charakteru, např. pracovník obchodní skupiny kongresů a výstav, vedoucí marketingu a propagace, manažer reklamních agentur apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména oborů ekonomických, oborů z oblasti pedagogiky, učitelství a sociální péče.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP