Přeskočit navigaci

[ N ] Regionální politika zemědělství a venkova

  • Kód oboru: 41-31-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium je zaměřeno na problematiku samosprávy obcí v podmínkách členství v Evropské unii. Student se naučí sestavovat podnikatelské projekty včetně vazeb na finanční instituce, realizovat cestovní ruch na venkově, orientovat v tržní ekonomice, seznámí se s možnostmi využití obnovitelných zdrojů, zásadami úpravy a skladování zemědělských komodit, s právními normami v České republice v návaznosti na obor včetně norem Evropské unie, získá politický, kulturní a historický přehled, znalosti makroekonomie i mikroekonomie, finančního, personálního a provozního managementu, a základní znalosti technologických procesů v zemědělství.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako organizační pracovník, referent finanční, obchodní, propagační, státní správy a samosprávy, v podnicích zemědělské prvovýroby - obchodních společnostech a družstvechv soukromém podnikání v zemědělství a navazujících odvětvích, v samosprávě obcí venkovského charakteru, v reklamních a propagačních agenturách, v podnicích zpracovatelského průmyslu, v ekologických a krajinářských institucích, v agrárních a hospodářských komorách nebo v regionálních agenturách Ministerstva zemědělství, v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v institucích poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP