Přeskočit navigaci

[ N ] Stavebnictví

  • Kód oboru: 36-41-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí navrhovat, připravovat a realizovat různé typy staveb, získá znalosti ze stavitelství, betonových, dřevěných a kovových konstrukcí, inženýrských staveb, architektury, seznámí se s projekční, přípravnou a prováděcí fází staveb, učí se ovládat grafické a výpočetní programy (např. AutoCAD, ArchiCAD a jejich nadstavbami, Stavex, FINE, Nemetschek apod.).Možná specializace: stavby pozemní, stavby inženýrské, požární bezpečnost staveb a technologií.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v technických funkcích ve stavebních firmách na vyšších úrovních řízení, ve správních orgánech, ve funkci specialisty daného zaměření v nestavebních firmách a organizacích, v technologických laboratořích, v přípravě výroby, jako stavební a technický dozor, při řízení stavby, v geodetických činnostech, výpočtové a projektové práce pomocí výpočetní techniky.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP