Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Reprodukční grafik pro média

  • Kód oboru: 34-53-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Náplní oboru je získání dovedností v oblasti zpracování rukopisů, sazby textů, reprodukce obrazových předloh a montáže prostřednictvím moderní počítačové techniky. Žáci se učí pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat vhodné výrazové prostředky, materiály, orientovat se v základních principech tisku a volit vhodný způsob zpracování vzhledem technickým a programovým možnostem. Žáci dokonale ovládnou základní i speciální polygrafické techniky a technologie a provádět grafickou úpravu tiskovin. Velký důraz je kladen na estetické principy, tj. znalosti z dějin umění, přenos a šíření textových a obrazových informací, orientaci ve výtvarných grafických technikách, výrazových možnostech barev a světla. Je uplatňován kreativní přístup při úpravě tiskovin.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se mohou uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, v pozici vedoucího ve středně velké tiskárně. Dále se mohou uplatnit ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat (např. ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, redakcích periodik, grafických ateliérech, případně v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací). Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v polygrafických oborech, případně na vyšších odborných školách v oborech grafického zpracování tiskovin.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha