Přeskočit navigaci

[ N ] Automatizace a informatika

  • Kód oboru: 26-41-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí aplikovat matematiku a fyziku při řešení technických a ekonomických úloh v praxi, navrhovat, zapojovat a používat automatizační prvky a zařízení, odstraňovat jejich chyby, konstruovat na počítači, zpracovávat elektrotechnickou dokumentaci na počítači, pracovat s měřícími přístroji včetně zvolení vhodné měřící metody, pracovat s počítačovou grafikou a uživatelskými programy, navrhovat a upravovat logické obvody, pracovat s programovatelnými automaty, zapojovat a obsluhovat hydraulické systémy, programovat v programovacích jazycích, navrhovat, editovat a využívat relační databáze. Seznámí se s oborovými normami ČSN, ISO, právními normami v podnikání a vedení podniku, s programovatelnými řídícími systémy, s problematikou BOZP, hygieny práce a elektrotechnických předpisů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako programátor, správce aplikací, technik IT, správce operačních systémů a sítí, webdesigner, elektrotechnik, logistik skladových operací, metrolog, odborný manažer.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP