Přeskočit navigaci

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.

Publikace mapuje charakter práce a potřeb kariérových poradců Úřadu práce ČR. Zabývá se kontextem práce poradce a personálním obsazením; shrnuje, jaké využívají poradci ve své praxi nástroje, informační systémy a jak nahlíží na spolupráci s jinými poradenskými organizacemi.

Dále se publikace zaměřuje na charakteristiku klientů, sleduje strukturu klientů se zaměřením na žáky základních a středních škol, četnost jejich kontaktů s poradcem, nejčastěji řešená témata a názor poradců na připravenost těchto žáků pro vstup na trh práce.

V poslední části jsou zjišťovány vzdělávací potřeby poradců a možnost jejich podpory v oblasti dalšího profesního vzdělávání, je analyzován i zájem o formu a tematické zaměření kurzů, vč. možnosti spolufinancování.

Studie volně navazuje na šetření „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách“, která byla obdobného zaměření a byla realizována Národním ústavem pro vzdělávání v roce 2011. Srovnání názorů respondentů na nejzásadnější rozdíly a srovnání shodných rysů bude využito v analyticko-koncepční studii Návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství v ČR.

pdf F-9.0.68_Analyza_prace_a_potreb_poradcu_v_oblasti_karieroveho_poradenstvi_Uradu_prace_CR.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět