Přeskočit navigaci

Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání: cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11

Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran.

Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi žáky středních škol v dálkové formě vzdělávání. Jedná se tedy o subjektivní informace referující o celkové situaci, která žáky k návratu do školy přivedla a která je studiem provází. Zjištěné údaje jsou interpretovány také v rozlišení respondentů podle jejich současného studia, pracovního uplatnění a zaměření, nebo i podle věku a pohlaví.

Mezi zjišťovanými tématy byly důvody a motivace respondentů pro opětovný vstup do formálního vzdělávání, a to jak jejich osobní cíle a očekávání, tak příčiny spjaté se současným pracovním uplatněním a s celkovou uplatnitelností na trhu práce. Část publikace se věnuje také názorům žáků v dálkové formě vzdělávání na podmínky, překážky a podporu při studiu celkově nebo ze strany zaměstnavatele, rodiny, případně školy. Závěrečná kapitola se zaměřuje na předchozí vzdělání a hlavně na důvody volby zvoleného oboru.

pdf F-9.0.63-Vo_Dalkove_studium_ve_strednim_odbornem_vzdelavani_cile,_ocekavani_a_nazory_ucastniku_studi.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět