Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.

Každoročně vydávaná studie poskytuje rámcovou představu o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Vychází z počtu nezaměstnaných absolventů, kteří jsou v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2011, jako uchazeči o zaměstnání, přičemž největší pozornost je věnována vždy poslední vlně absolventů z června předešlého roku, čili těm, kteří se na trhu práce pohybují necelý rok.

Pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti je zjišťována úspěšnost přechodu na trh práce absolventů jak jednotlivých kategorií středoškolského a vyššího odborného vzdělání, tak v rámci kategorie také podle skupin oborů vzdělání. Pozornost je věnována i dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů škol.

Díky šíři a hloubce zpracování tématu, a také díky zachování standardizované podoby výstupu, poskytuje publikace ucelený pohled na nezaměstnanost absolventů škol v ČR a okrajově i v krajích. Umožňuje odhadovat, po kterých absolventech je na trhu práce nejsilnější poptávka, neboli které obory jsou z pohledu následného hladkého přechodu do zaměstnání nejperspektivnější, a naopak.

Zpracování i vydání materiálu bylo financováno z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP.

pdf F-9.0.60-Fe_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim_-_2011.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět