Přeskočit navigaci

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, P.

Praha, NÚOV 2011, 77 stran.

Studie se snaží zmapovat poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010. Jedná se již o třetí vlnu kvantitativního šetření (předchozí proběhla v letech 2005 a 2007), díky čemuž je možné sledovat požadavky zaměstnavatelů na nové pracovníky i v čase a zjišťovat, jak se v nich odráží ekonomický vývoj, a které požadavky jsou spíše trvalejšího charakteru a tedy klíčové. Inzertní nabídka pracovních míst je ve studii sledována z několika úhlů pohledu (z hlediska jednotlivých požadavků zaměstnavatelů a dalších typických znaků inzertní nabídky), a to jak celkově, tak zároveň také v rozčleněné podle hlavních tříd zaměstnání KZAM.

Po úvodní metodické části se studie věnuje nabídce v denním tisku, v další části se pozornost zaměřuje na Internetovou inzerci a v závěrečné kapitole jsou oba informační kanály porovnány a je zhodnocen i posun oproti předchozím šetřením. Studii doplňuje obsažná přílohová část.

pdf F-9.0.58-Vo_Analyza_inzertni_nabidky_zamestnani_v_dennim_tisku_a_na_internetu_-_2010.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět