Přeskočit navigaci

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

Doležalová, G. - Vojtěch, J.

Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2010. 51 stran.

Studie analyzuje shodu dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání v roce 2009 a představuje tak jednu z možností hodnocení problematiky uplatnění absolventů ve sféře práce. Publikace obsahově i metodicky navazuje na předchozí šetření z let 2001 a 2005, založena je na datech z Výběrového šetření pracovních sil. Daná problematika je sledována jak z hlediska uplatnění absolventů v příslušném profesním oboru, tak z pohledu původního vzdělání pracovníků v jednotlivých zaměstnáních, přičemž pozornost je zaměřena především na skupinu pracovníků se středoškolským odborným vzděláním a pouze na vybrané skupiny oborů vzdělání. Na úvod je analyzována profesní struktura absolventů podle jednotlivých kategorií vzdělání, a to jak z hlediska klasifikace zaměstnání KZAM, tak i z pohledu hlavních seskupení zaměstnání. Profesní struktura absolventů je hodnocena rovněž z hlediska skupin oborů a úrovně dosaženého vzdělání. Stěžejní část představuje analýza shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, klíčovou je přitom kapitola hodnotící tuto shodu ve skupinách oborů; kromě samotného hodnocení shody je obsažen i komplexnější pohled na vybrané skupiny oborů. Na závěr je hodnocena shoda zaměstnání a vzdělání, tj. toho, jaké vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních.

pdf F-9.0.53-Vo_Shoda_dosazeneho_vzdelani_a_vykonavaneho_zamestnani_-_2009.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět