Přeskočit navigaci

Strategie získání zaměstnání absolventů SOŠ a VOŠ a jejich postoje k práci

Trhlíková, J.

1. vydání. Praha: NÚOV 2009, 28 stran.

Publikace, která byla zpracována v rámci projektu MPSV „Moderní společnost – nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“, navazuje na dlouhodobé longitudinální šetření absolventů středních škol a jejich vstupu na trh práce realizované v letech 2003 až 2009.

První oblastí, která je předmětem této publikace, je zjištění, jaké strategie v současné době absolventi středních a vyšších odborných škol využívají při vstupu na trh práce, jakou roli hrají neformální kanály využívané při získávání zaměstnání (pomoc rodiny, kamarádů, známých apod.) a jakou naopak formální způsoby (inzeráty, internet, služby personálních agentur a úřadů práce). Publikace ukazuje, že absolventi  různých typů škol uplatňují odlišné strategie získávání zaměstnání, upozorňuje na odlišnou efektivitu těchto strategií z hlediska následné spokojenosti absolventů v zaměstnání a zabývá se specifickou rolí sociálních sítí ve smyslu „záchrany“ při řešení problémů absolventů se vstupem na trh práce a nezaměstnaností.

Druhou oblastí, které je věnována pozornost, je otázka postojů absolventů středních a vyšších odborných škol k práci a jejich hodnotová orientace. Publikace zároveň představuje určitou sondu do postojů mladých lidí neovlivněných životem v socialistické společnosti   k pracovnímu životu a kariéře.

pdf F-9.0.38-Tr_Strategie_ziskani_zamestnani_absolventu_SOS_a_VOS_a_jejich_postoje_k_praci.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět