Přeskočit navigaci

Úspěšnost absolventů SŠ ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.

1. vydání. Praha, NÚOV 2007, 55 stran.

Publikace se zabývá chováním absolventů středních škol během jejich vysokoškolského studia, zejména problematikou předčasného ukončování studia a přestupů v rámci studia. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol a doplněna tabulkovou dokumentací. Publikace uvádí problematiku předčasné ukončování studia na vysokých školách jednak v členění podle druhů vzdělávání (gymnaziální obory, lycea, maturitní obory SOŠ a SOU a obory nástavbového studia), jednak v členění podle skupin oborů, které absolventi ukončili na střední škole v časové řadě 2002 až 2005.

Kromě údajů o podílech předčasných odchodů v členění podle druhů a oborů středoškolského studia  jsou uváděny i údaje o podílech předčasných odchodů podle oborů vysokoškolského studia. Poměrně značná pozornost je věnována zmapování přestupů z jednotlivých skupin a je identifikováno, do kterých skupin přestupující směřují. Tabulková a obrazová dokumentace pak přehledně znázorňuje jak podíly předčasných odchodů ze studií,  tak přestupy v průběhu vysokoškolského studia.

pdf F-9.0.36-Vo_Uspesnost_absolventu_SS_ve_vysokoskolskem_studiu,_predcasne_odchody_ze_vzdelavani.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět