Přeskočit navigaci

Analýza školních vzdělávacích programů – 2007

Kofroňová, O., Vojtěch, J.

Praha, NÚOV 2008, 33 stran.

Publikace byla zpracována v rámci systémového projektu VIP Kariéra. Předmětem analýzy jsou školní vzdělávací programy (ŠVP) zpracované na základě rámcových vzdělávacích programů (RVP) v pilotních školách projektu PILOT S. Cílem bylo zhodnotit školní vzdělávací programy z hlediska toho, jak naplňují požadavky kurikulární reformy, která je zaměřená mj. na zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Analýza byla realizována podle následujících okruhů indikátorů: šíře profesního profilu; způsobu začlenění klíčových kompetencí; podílu jednotlivých složek vzdělání v učebním plánu; způsobu koncipování ŠVP a využití disponibilních hodin. Dle možností byly výsledky porovnány se vzdělávacími programy platnými a vyučovanými ve školním roce 2004/05.

pdf F-9.0.33-Vo_Analyza_skolnich_vzdelavacich_programu_-_2007.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět