Přeskočit navigaci

Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch,J.

Praha, NÚOV 2007, 46 stran.

Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra. Mapuje situaci absolventů středních odborných škol s maturitou v období tří let od ukončení tohoto typu studia a navazuje tak na předchozí studii z I. etapy šetření, která se zabývala situací studentů v závěru studia. Studie vychází z longitudinálního přístupu, kdy je stejný vzorek absolventů dotazován opakovaně. Přínosem této metody je, že umožňuje zachytit změny názorů a postojů absolventů po vstupu do praxe nebo terciárního vzdělání. Zajímavý je z tohoto hlediska zejména posun v názorech absolventů na úroveň studia a jednotlivých získaných kompetencí nebo změna vztahu k vystudovanému oboru po setkání s konkrétními požadavky v zaměstnaní. Šetření poskytuje i informace o úspěšnosti absolventů při realizaci studijní a profesní dráhy. Důležité údaje přináší kapitola zaměřená na srovnání vybraných skupin oborů, která poukazuje na specifické problémy v jednotlivých oborech, slabší místa výuky, vyšší míru nezaměstnanosti nebo výraznější nezájem absolventů některých oborů ve vystudovaném oboru pracovat. Závěr studie přináší stručnou a přehlednou charakteristiku vybraných skupin oborů.

pdf Prechod absolventu SOS II 07.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět