Přeskočit navigaci

Podpora absolventů při vstupu na trh práce

Podpora absolventů středních škol se zdravotním postižením při vstupu na trh práce

Obecně platí, že významné procento absolventů středních škol při hledání prvního zaměstnání využívá jak formální pomoci institucí, tak i neformální pomoci rodinných příslušníků a přátel. Uplatnění absolventů se zdravotním postižením na trhu práce je z mnoha hledisek obtížnější než u zdravé populace, z tohoto hlediska potřebují při vstupu na trh práce a hledání zaměstnání výraznější pomoc.

Na jaké instituce nebo rodinné příslušníky mají v úmyslu se absolventi se zdravotním postižením při vstupu na trh práce obrátit se žádostí o pomoc?

Podobně jako u běžné populace chce většina absolventů se zdravotním postižením při hledání pracovního uplatnění využít především pomoci rodičů a příbuzných (82,4 %) a dále kamarádů (64,5 %).

Z hlediska institucionální a profesionální pomoci nadpoloviční většina se chce obrátit na IPS UP (65,4 %). Přibližně pětina dotázaných očekává pomoc od pracovníků školy, zejména výchovného poradce školy (22,5 %) nebo jiného učitele (20,1%). Část absolventů se zdravotním postižením se chce obrátit i na organizace zdravotně postižených (12,9 %), pedagogicko-psychologické poradny (10 %), speciálně pedagogická centra (10,4 %) nebo neziskové organizace (8,3 %). Údaje ilustruje obrázek.


Obrázek: Subjekty, na které se absolventi se zdravotním postižením chtějí obrátit se žádostí o pomoc při hledání pracovního uplatnění (v % odpovědí, možnost výběru více odpovědí současně)

Očekávaná pomoc subjektů a institucí při hledání pracovního uplatnění – podle druhu postižení

Z hlediska očekávané pomoci se absolventi podle jednotlivých sledovaných druhů zdravotního postižení příliš neliší. Většina se chystá při vstupu na trh práce využít především pomoc rodičů a příbuzných (79 % - 86 %) a kamarádů (59 % - 68 %).


Tabulka: Subjekty, na které se absolventi se zdravotním postižením chtějí obrátit se žádostí o pomoc při hledání pracovního uplatnění – podle druhu postižení (v % odpovědí, možnost výběru více odpovědí současně)


Jiného učitele školy

IPS UP

Organizaci zdravotně postižených

Pedagogicko-psych. poradny

Speciální pedagogická centra

Neziskovou organizaci 

Výchovného poradce školy

Rodiče a příbuzné

Sluchové

18,0

59,7

21,7

16,4

20,0

19,7

25,0

79,7

Zrakové

20,3

70,2

21,3

14,3

14,5

14,9

24,7

79,3

Tělesné

28,6

66,1

42,5

20,0

31,1

22,7

32,8

83,6

Mentální

20,0

63,8

5,8

5,5

4,1

5,0

23,5

81,4

Více vad

26,0

71,8

27,3

19,2

25,7

17,6

26,9

85,9

SPU

19,7

70,2

3,4

8,3

5,7

3,0

19,3

85,7

Celkem‑bez rozlišení druhu postižení

20,1

65,3

12,7

9,9

10,5

8,4

22,2

82,2


Očekávaná pomoc subjektů a institucí při hledání pracovního uplatnění – podle formy integrace

Významně častěji se na organizace zdravotně postižených, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra nebo neziskové organizace mají v úmyslu se žádostí o pomoc při hledání zaměstnání obrátit žáci docházející do speciálních škol. Podrobné údaje ukazuje tabulka.


Tabulka: Subjekty, na které se absolventi se zdravotním postižením chtějí obrátit se žádostí o pomoc při hledání pracovního uplatnění – podle formy integrace (v % odpovědí, možnost výběru více odpovědí současně)


Výchovného poradce školy

Jiného učitele školy

IPS UP

Organizaci zdravotně postižených

PPP

SPC

Neziskovou organizaci 

Rodiče a příbuzné

Kamarády

Speciální škola

25,3

24,6

62,9

21,4

14,0

15,2

13,5

82,2

64,7

Speciální třída v běžné škole

19,8

15,0

68,1

6,5

7,4

5,7

4,7

84,4

64,5

Běžná škola

21,1

18,8

66,4

7,4

7,1

8,5

4,7

80,7

64,4

Celkem‑bez rozlišení formy integrace

22,5

20,1

65,4

12,9

10,0

10,4

8,3

82,4

64,5Zpět