Přeskočit navigaci

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Největší z nich je skupina Maloobchod, kromě motorových vozidel (NACE 47), kde je zaměstnáno zhruba 63 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Velkoobchod, kromě motorových vozidel (NACE 46) a Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (NACE 45).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 107 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách (NACE 4711)

·      Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů (NACE 4520)

·      Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách (NACE 4729)

·      Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách (NACE 4778)

·      Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily (NACE 4752)

·      Maloobchod s farmaceutickými přípravky (NACE 4773)

·      Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly (NACE 4511)

·      Maloobchod s oděvy (NACE 4771)

·      Maloobchod s textilem (NACE 4751)

·      Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením (NACE 4673)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel je vyprodukováno přibližně 11,3 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o druhé největší odvětví v ČR. Podle velikosti exportu jde o 8. nejmenší a podle objemu importu o 5. nejmenší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 9. nejmenší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni 75 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 53 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 1 procentní bod více, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel vyšší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 snížení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet snížil o více než 3 tisíce, tedy zhruba o 0,5 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno více než 590 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 snížil z 12,5 % na 11,9 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel nižší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 14,6 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel se do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 1 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 123 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel potřeba nově obsadit zhruba 131 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel byly v ČR v roce 2014 tři skupiny povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách (ISCO 522), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 40 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví velmi vysoká. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 522  Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách

·      ISCO 332  Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

·      ISCO 723  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

·      ISCO 523  Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

·      ISCO 333  Zprostředkovatelé služeb

·      ISCO 524  Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

·      ISCO 431  Úředníci pro zpracování číselných údajů

·      ISCO 834  Obsluha pojízdných zařízení

·      ISCO 432  Úředníci v logistice

·      ISCO 243  Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je vysoká. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Pouliční prodejci (kromě potravin) (ISCO 952); 100%

·      Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě (ISCO 142); 98%

·      Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách (ISCO 522); 95%

·      Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (ISCO 523); 79%

·      Stánkoví a pouliční prodavači potravin (ISCO 521); 66%

·      Ostatní pracovníci v oblasti prodeje (ISCO 524); 63%

·      Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři (ISCO 332); 44%

·      Pomocní pracovníci v dopravě a skladování (ISCO 933); 42%

·      Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (ISCO 723); 37%

·      Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci (ISCO 912); 36%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 16 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších více než 12 % pracuje ve Středočeském kraji, více než 11 % v Moravskoslezském kraji, více než 10 % v Jihomoravském kraji a téměř 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví ve Středočeském kraji, kde tvoří Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel více než 13 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,3 % osob, což je o 0,6 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel více než 43 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským nematuritním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 40 %. Osob s terciárním vzděláním je v tomto odvětví téměř 14 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 68 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 19 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 11,9 let. To je o 0,5 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví 11. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Velkoobchod a maloobchod. Tyto osoby tvoří více než 13 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla. Ty tvoří téměř 8 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod,

·      se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa,

·      s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel převládají mezi zaměstnanými v ČR ženy. Ty tvoří více než 54 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 11 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 40,8 roku. To je o 1,7 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel je 7. nejmladší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 10 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je stejný podíl, jako je mezi všemi zaměstnanými v ČR. Atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy je tedy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel činila v roce 2013 v ČR 3,91 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,16 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 3,63 bodu, byla tedy o 0,29 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,32 bodu.
Zpět