Přeskočit navigaci

Jazykový pas

*    Europass-jazykový pas (E-JP) poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích

*    vyplňuje si jej každý sám na základě sebehodnocení pomocí jazykových úrovní

*    za správnost údajů odpovídá držitel dokumentu


Formulář E-JP byl vytvořen Radou Evropy jako součást Evropského jazykového portfolia společně s jazykovým životopisem a ukázkami vlastních prací.

Europass-jazykový pas a Evropské jazykové portfolio jsou nástroje podporující evropskou politiku mnohojazyčnosti.

Dokument poskytuje jasné a mezinárodně srovnatelné údaje. Každý hodnotí všechny své znalosti a dovednosti bez ohledu na to, zda byly získány v rámci formálního vzdělávání nebo mimo něj.


Europass-jazykový pas je možno vyplňovat:

*    elektronicky prostřednictvím staženého formuláře (popřípadě Formuláře Europass-jazykový pas ve všech jazycích EU)

*    on line v mnoha evropských jazycích na Evropském portálu Europassu


Příklady vyplněného Europass-jazykového pasu:

Vzorový příklad vyplněného E-JP česky (pdf)

Vzorový příklad vyplněného E-JP anglicky (pdf)


Ke snadnějšímu vyplnění E-JP slouží pokyny pro vyplňování E-JP.

Další možnost vyplnění Europass-jazykového pasu prostřednictvím aplikace elp-DESK

Další informace k této problematice

Zpět