Přeskočit navigaci

Dodatek k osvědčení

*    Europass-dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, vysvědčení o maturitní zkoušce)

*    dokument se vztahuje na kvalifikaci držitele (je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele)

*    usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání v zahraničí


V České republice E-DO vydává Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) prostřednictvím Národního centra Europass ČR držiteli příslušného osvědčení. E-DO je vydáván v českém a jednom cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině).


Postup pro získání Europass-dodatku k osvědčení:

*    Jednotlivci

*    Vzdělávací instituce


Další informace k této problematice

Zpět