Přeskočit navigaci

Předčasné odchody absolventů SŠ ze studia na VŠ

Na této stránce můžete vyhledat, jak velké podíly absolventů jednotlivých druhů středoškolského vzdělání a některých skupin oborů předčasně ukončují studium na vysokých školách.

V grafech je znázorněn podíl maturantů z uváděných let, kteří předčasně ukončili studium na vysokých školách v prvních dvou letech po složení maturitní zkoušky.

Nejprve si zvolte druh vzdělání - na grafech se objeví hodnoty podílů předčasných odchodů pro zvolený druh vzdělání, pro porovnání i podíl těchto odchodů pro všechny obory středních škol. Potom můžete získat podrobnější údaje o některých skupinách oborů odborného vzdělání - zvolte si skupinu oborů, grafy se změní. Vlevo se objeví údaje o podílech předčasných odchodů absolventů dané skupiny oborů, vpravo pro porovnání naleznete podíl těchto odchodů pro zvolený druh vzdělání.

Významné jsou i údaje o tom, z jakých oborů vysokých škol vámi vybraní absolventi nejčastěji odcházejí. Tyto údaje jsou k dispozici v následujících tabulkách. Procenta udávají míry předčasných odchodů z těch oborů vysokých škol, ze kterých jsou odchody nejčastější. Jedná se o odchody všech absolventů z let 2009-2012 (průměr) vstupujících ke studiu na vysoké školy, kteří do února roku 2014 odešli z vysokoškolského studia. Údaje v procentních bodech (p.b.) vyjadřují, jak se tyto podíly odchodů liší od průměrného podílu odchodů absolventů vybraného středosškolského vzdělání.

Druhá tabulka uvádí údaje k porovnání. Jedná se o údaje o odchodech - buď absolventů středních škol jako celku, nebo absolventů druhu vzdělání, pro který jste si vybrali skupinu oborů vzdělání.

Výběr druhu vzdělání a skupiny oborů:

 
Vyberte druh vzdělání:
Zvolený druh vzdělání: - nevybráno -
Vyberte skupinu oboru vzdělání:
Zvolená skupina oboru vzdělání: - nevybráno -


Zpět