Přeskočit navigaci

Zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru

Zájem absolventů středních a vyšších odborných škol pracovat ve vystudovaném oboru – stabilita profesní volby

V současné době se řada absolventů uplatňuje na trhu práce v jiném než vystudovaném oboru. Důvodem je často nedostatek pracovních míst v oboru, resp. vysoká nezaměstnanost absolventů. Svoji roli ale hraje někdy i nezájem absolventů uplatnit se ve svém oboru, např. z důvodu nespokojenosti s platovými nebo pracovními podmínkami, pracovní dobou, špatnou dostupností, neperspektivností oboru a podobně. V textu uvádíme zájem absolventů o práci ve vystudovaném oboru pro vybrané kategorie a skupiny oborů.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjištěny na základě dotazování absolventů středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (r. 2012) a absolventů VOŠ (r. 2014).

Zájem o práci ve vystudovaném oboru – vyučení absolventi

*    Vyučení projevují poměrně vysoký zájem pracovat ve svém oboru. V kategorii středního vzdělání s výučním listem téměř 75 % absolventů mělo v závěru studia zájem uplatnit se ve svém oboru, přibližně 14 % předpokládalo, že najdou uplatnění v příbuzném oboru a jen 12 % mělo v úmyslu odejít za prací do jiného oboru.

*    V kategorii vyučených (v rámci vybraných oborů) projevila v závěru studia zájem o práci v oboru naprostá většina absolventů stavebních oborů (91 %) a skupiny 69 Osobní a provozní služby (94 %). Naopak nižší zájem uplatnit se přímo ve svém oboru měli absolventi skupiny 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (67 %). Z hlediska strojírenských oborů, kde je nedostatek absolventů na trhu práce častým tématem, projevilo v rámci sledovaného vzorku zájem pracovat ve svém oboru 73 % z nich a skutečně se zde uplatnilo 53 %. Zájem o uplatnění v oboru tedy v závěru studia nebyl příliš vysoký, stejně jako podíl těch, kteří se po 3 letech uplatňují v tomto oboru.


Zájem o práci ve vystudovaném oboru – absolventi středního vzdělání s výučním listem

Vybrané skupiny oborů

Ve svém oboru

V příbuzném oboru

Mimo svůj obor

23 Strojírenství a strojírenská výroba

73 %

13 %

13 %

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

91 %

5 %

5 %

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

67 %

18 %

15 %

69 Osobní a provozní služby

94 %

1 %

6 %

Střední vzděl. s VL celkem

(bez rozdělení na skupiny oborů - zahrnuty i další sk. oborů ze vzorku)

74 %

14 %

12 %


Zájem o práci ve vystudovaném oboru – absolventi SOŠ s maturitou

*    V kategorii středního vzdělání s maturitní zkouškou je podíl budoucích absolventů, kteří měli v úmyslu zahájit pracovní dráhu ve vystudovaném oboru mírně vyšší než u vyučených – 78 %. Přibližně 12 % se chtělo uplatnit v příbuzném oboru a jen 10 % přepokládalo, že odejdou do jiného oboru.

*    Na úrovni maturitních oborů projevili největší zájem o práci v oboru absolventi stavebních oborů (92 %), jejichž skutečné uplatnění v oboru je ale výrazně nižší (24 % v rámci vzorku) a absolventi 23 Strojírenství a strojírenská výroba (88 %). Mírně nižší zájem o práci v oboru měli absolventi skupiny 63 Ekonomika a administrativa (66 %) a 75 Pedagogika, učitelství a sociální práce (72 %).


Zájem o práci ve vystudovaném oboru – absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou

Vybrané skupiny oborů

Ve svém oboru

V příbuzném oboru

Mimo svůj obor

23 Strojírenství a strojírenská výroba

88 %

12 %

0 %

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

92 %

2 %

6 %

63 Ekonomika a administrativa

66 %

16 %

18 %

75 Pedagogika, učitelství a sociální práce

72 %

22 %

6 %

Střední vzděl. s MZ celkem

(bez rozdělení na skupiny oborů - zahrnuty i další sk. oborů ze vzorku)

78 %

12 %

10 %

Reálné pracovní uplatnění absolventů středního vzdělání ve vystudovaném oboru je podstatně nižší.


Zájem o práci ve vystudovaném oboru – absolventi VOŠ

*    V kategorii absolventů vyšších odborných škol je zájem o práci i skutečné uplatnění v oboru vyšší než u vyučených a absolventů maturitních oborů. Mimo vystudovaný obor pracovalo po ukončení studia asi 19 % absolventů VOŠ, přitom z důvodu nezájmu o obor odešlo do jiného oboru asi 7 % absolventů VOŠ.

*    Z pohledu jednotlivých oborů pracují mimo obor nejčastěji absolventi Podnikání v oborech (40 %), absolventi ekonomických oborů a zemědělských oborů.

*    Nezájem o obor nebo ztráta zájmu o obor je častým důvodem odchodu za prací do jiného oboru především v ekonomických oborech (17 % absolventů tohoto zaměření), dále v zemědělských oborech (z tohoto důvodu pracuje mimo obor 12 % z nich) a v gastronomických oborech (13 %).


Práce ve vystudovaném oboru a nezájem o obor jako důvod odchodu do jiného oboru - absolventi VOŠ

Vybrané skupiny oborů

% absolventů pracujících po ukončení VOŠ v jiném oboru

Z toho z důvodu:V oboru nikdy pracovat nechtěl

O práci v oboru ztratil zájem

41 Zemědělství a lesnictví

35 %

4 %

  8 %

53 Zdravotnictví

  7 %

1 %

  1 %

63 Ekonomika a administrativa

37 %

7 %

10 %

64 Podnikání v oborech, odvětví

40 %

1 %

  1 %

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

29 %

1 %

12 %

68 Právo, právní a veřejnosprávní

29 %

3 %

  9 %

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

19 %

3 %

  3 %

Celkem – bez rozlišení skupiny oborů

19 %

2 %

  5 %Zpět