Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů podle oborů vzdělání

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ - vyjadřuje kolik % absolventů dané skupiny oborů či oboru vzdělání zůstane bez zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti absolventů = počet nezaměstnaných absolventů/počet absolventů.

FREKVENCE SBĚRU DAT - míra nezaměstnanosti absolventů je monitorována 2x ročně (v dubnu a v září); praxe ukazuje, že o situaci absolventů na trhu práce vypovídají lépe data získaná v dubnu.

Po volbě kategorie vzdělání, skupiny oborů a oboru se zobrazí tabulka a graf, ve kterých jsou zachyceny míry nezaměstnanosti absolventů vybraného oboru vzdělání. Pro srovnání jsou uvedeny i celkové hodnoty dané kategorie vzdělání a skupiny oborů vzdělání.

V tabulce jako doplňující informace je dále uveden počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů daného vzdělání, ze kterých je zobrazená míra nezaměstnanosti absolventů počítána. Upozorňujeme, že při malých počtech absolventů, je míra nezaměstnanosti výrazně ovlivněna náhodnými výkyvy počtu nezaměstnaných. 

V dalším kroku si postupně zvolte kategorii vzdělání, skupinu oborů a následně i obor, který vás zajímá.


Vyberte kategorii vzdělání:
Zvolená kategorie vzdělání: - nevybráno -
Vyberte skupinu oborů:
Zvolená skupina oborů: - nevybráno -
Vyberte obor:
Zvolený obor: - nevybráno -


Zpět