Přeskočit navigaci

Schopnosti požadované v pracovních inzerátech

Požadované osobnostní vlastnosti v inzertní nabídce zaměstnání

Požadované osobnostní vlastnosti v inzertní nabídce zaměstnání

Součástí inzertní nabídky zaměstnání jsou i požadavky, které zaměstnavatelé s danou pracovní pozicí spojují. Splnění požadovaných vlastností a dovedností je vesměs předpokladem pro přijetí. Současně zaměstnavatelé v inzerátech často uvádějí řadu vlastností a dovedností, které jsou pro případné přijetí výhodou. Velmi často jde o specifické znalosti či dovednosti (například vlastnictví řidičského průkazu, znalost Vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, či vlastnictví živnostenského listu). Je zřejmé, že u některých typů povolání jsou požadavky na osobnostní vlastnosti častější než u jiných, některé skupiny profesí se pojí spíše s osobními dovednostmi a vlastnostmi, u jiných jsou vyžadovány naopak konkrétní dovednosti a zkušenosti. Obecně se dá říci, že čím více je daná pracovní pozice konkretizována, tím častěji jsou uváděny požadavky na konkrétní dovednosti a schopnosti. V případě, že jde o profesi, která nemá zcela jednoznačně vymezený okruh činností (například obchodní zástupce), je tím spíše kladen důraz na osobnostní vlastnosti.

Nároky na osobnostní vlastnosti a dovednosti uchazečů o zaměstnání se objevily v 50,2 % inzerátů (v inzerci v denním tisku v 16,9 %, v internetové inzerci v 71,5 %). Mezi inzercí v denním tisku a na internetu panuje rozdíl, kdy v inzerci na internetu je častěji specifikována nějaká očekávaná vlastnost či dovednost. Celkově mezi nejčastěji požadované dovednosti a schopnosti patřily zejména komunikační schopnosti, které se jevily jako naprosto dominantní.

Nejčastěji požadované vlastnosti a dovednosti

Požadavek na komunikační schopnosti je vůbec nejčastější položkou, jaká se v rámci této kategorie v inzerátech vyskytovala. Důležitá je zejména na pozicích vedoucích pracovníků, manažerů, finančních a personálních expertů, operátorů zákaznických center a pracovníků zákaznické péče, asistentek, ale také u účetních a techniků, včetně programátorů, inženýrů a konstruktérů. Je zcela zřetelné, že jde o profese, které jsou založené na styku se zákazníky, kolegy či podřízenými.

Flexibilita, adaptabilita a dynamika jsou schopnosti spojované především s obchodními a manažerskými pozicemi a dále jsou žádány ve zdravotnictví, ve výrobě (konstruktéři, nástrojáři, obsluha strojů a techničtí inženýři) a u pracovníků zákaznické péče.

Samostatnost byla spojena s profesemi vedoucích pracovníků a manažerů, technických inženýrů, finančních a personálních expertů, odborných administrativních pracovníků (úředníků ve skladě, v dopravě, sekretářek atd.) a také techniků. Současně byla samostatnost vyžadována i u dělnických profesí, a to zejména u elektromechaniků či automechaniků. Jde často o profese, které nejsou vysloveně řídící, nicméně od pracovníků se očekává, že ve své práci budou schopni samostatných rozhodnutí.

Pracovitost a pracovní nasazení bylo deklarováno zejména u inzerátů hledajících obchodní zástupce, pojišťovací agenty, kuchaře, číšníky, prodavače, svářeče a klempíře, elektromechaniky a řidiče zemědělských strojů. Jde o profese napříč klasifikačními třídami, přičemž důraz je zde spíše než na kvalifikaci kladen na osobní postoj k výkonu profese.

Obchodní talent je důležitý zejména u vedoucích pracovníků, mediálních konzultantů, obchodních zástupců a realitních makléřů, operátorů call center a telefonních prodejců, bankéřů a financích poradců a také u prodavačů.

Nároky na příjemné/reprezentativní vystupování se relativně nejčastěji objevily v inzerátech hledajících bankovní zástupce pracovníky v reklamě a marketingu, obchodní zástupce, sekretářky či recepční a prodavače.

Zodpovědnost byla uvedena především ve spojitosti s techniky, obchodními zástupci, a referenty, ale také v souvislosti s obslužnými a dělnickými profesemi: kuchaři, číšníci, dělníci ve výrobě, řidiči a pracovníci ostrahy.


Kromě osobnostních vlastností se u některých profesí vyskytují specifické požadavky: 

*    U obchodních zástupců je kromě komunikačních dovedností, samostatnosti a flexibility požadováno relativně často vlastní auto, živnostenský list a ochota cestovat.

*    U pracovníků bezpečnostních agentur, ochrany a ostrahy, administrativních pracovníků, dále u prodavačů, techniků, vedoucích pracovníků, obchodních zástupců je vyžadován čistý trestní rejstřík a bezúhonnost.

*    U elektromechaniků byl specifický požadavek na přezkoušení podle vyhlášky 50.

Vybrané požadované osobnostní vlastnosti a dovednosti u hlavních profesních tříd v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu
Zpět