Přeskočit navigaci

Požadavky zaměstnavatelů v pracovních inzerátech

Požadavky zaměstnavatelů vyjádřené v inzerátech v denním tisku podle profesí

V inzerátech v denním tisku je uváděno mnoho nabídek zaměstnání, z nichž je možné zjistit, jaké profese jsou potřebné a jaké požadavky na pracovníky v těchto profesích zaměstnavatelé mají. Údaje uváděné na této stránce vycházejí z rozboru více než 10 tisíc inzerátů.

Pokud chcete získat informace, je nutné si vybrat profesi, která vás zajímá. Tu si můžete vybrat dvojím způsobem:

  • v nabídce uspořádané podle podobnosti činností a nároků na vzdělání (podle profesních skupin) – kde si vyberete nejprve profesní skupinu a ve vedlejším výběru profesi. Tam je potom výběr profesí odpovídající pouze uvedené profesní skupině.
  • přímo v nabídce „vyberte profesi“, kde jsou pak v abecedním uspořádání všechny profese. Pod nadpisem „vyberte profesní skupinu“ musí být „- nevybráno –„

V obou případech jsou v nabídce pouze profese, které byly uvedeny ve sledovaných inzerátech. U profesí bylo ponecháno anglické znění názvu profese podle inzerátu, zřejmě to vyjadřuje očekávání či upozornění zaměstnavatele, že uchazeč musí patřičně ovládat angličtinu.

Výběr profese:

 
Vyberte profesní skupinu:
Zvolená profesní skupina: - nevybráno -
Vyberte profesi:
Zvolená profese: - nevybráno -


Zpět