Přeskočit navigaci

Doplňující informace k databázi vysokých škol


Správcem databáze údajů o vysokých školách, studijních programech a oborech, které vysoké školy nabízejí pro následující akademický rok je Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.


Sběr dat o vzdělávací nabídce probíhá v průběhu  listopadu a prosince. Následně jsou data zpracovávána a v ISA se objeví v lednu. V březnu se provádí druhý, ověřovací sběr pro dubnovou aktualizaci databáze.

 

Data, které o sobě poskytne konkrétní vysoká škola, jsou závislá na její ochotě sdělit požadované informace.

 

Kompletnost a přesnost informací o počtech přihlášených a přijatých studentů a plánovaném počtu přijímaných na jednotlivé studijní obory je ovlivněná skutečností, že na některých vysokých školách dochází k rozdělení studentů na konkrétní obory studia až po určité době (obvykle po absolvování jednoho až dvou semestrů). Některé vysoké školy předmětnou evidenci nevedou vůbec. Z těchto důvodů počty přihlášených, přijatých a plánované počty přijímaných v informačním systému neuvádíme v plném rozsahu, nebo je uvádíme pouze orientačně.


Zpět