Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

 • Adresa: Nádražní 120, Ostrava, 702 00
 • Okres: Ostrava-město
 • Typ školy: vyšší odborná škola, soukromá
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, autoškola, multimediální jazyková učebna, PC učebna, MOODLE (dílčí elektronické studijní materiály), audiovizuální technika, knihovna, zahrada (výuka i relaxace)
 • Velikost školy: VOŠ 1 - 50 studentů
 • Ubytování: lze zajistit
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: kdykoliv s námi můžete strávit jeden školní den
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), ruský (R), italský (I), čínský (Či)
 • Poznámka VOŠ: Plánujeme: rozvíjet spolupráci se zahraničními školami a univerzitami. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 28.3.2012. Spolupráce s VŠ: Hornoslezská vysoká škola obchodní, Katowice (společné projekty v rámci rozvoje výuky odborných předmětů)
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 2 A, N, Š, R, I, Či 20 / 25 25 se nekoná - další informace 15000 Ne
Poznámky k oboru: výuka předmětu Fiktivní firmy, certifikát ECDL, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, praxe ve firmách 2-4 měsíce, jazykové zkoušky TELC. Výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce i mimo obec, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UJAK Praha, HVSO Ostrava (přijetí bez přijímacích zkoušek, uznání některých předmětů, studium o rok kratší, studium o dva roky kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Požadovaný prospěch: 2,50 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do:

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
 
3,0 Dálková 2 A, N, Š, R, I, Či 8 / 10 10 se nekoná - další informace 18000 Ne
Poznámky k oboru: výuka předmětu Fiktivní firmy, certifikát ECDL, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, praxe ve firmách 2-4 měsíce, jazykové zkoušky TELC. Výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce i mimo obec, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UJAK Praha, HVSO Ostrava (přijetí bez přijímacích zkoušek, uznání některých předmětů, studium o rok kratší, studium o dva roky kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Požadovaný prospěch: 2,50 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do:

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.