Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o.

 • Adresa: Mojmírovců 1002/42, Ostrava, 709 00
 • Okres: Ostrava-město
 • Typ školy: vyšší odborná škola, soukromá
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní klub, školní bufet, nápojový automat, multimediální jazyková učebna
 • Velikost školy: VOŠ 301 - 350 studentů
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: ve vlastní školní jídelně
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N)
 • Poznámka VOŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 12.12.2010.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 144 / 150 150 písemná 5980 Ne
Poznámky k oboru: výuka předmětu Fiktivní firmy, certifikát ECDL, praxe ve firmách 2-4 měsíce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - Moravská VŠ Olomouc (přijetí bez přijímacích zkoušek, uznání některých předmětů, studium o dva roky kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Test všeobecných znalostí
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Požadovaný prospěch: 1,90 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 18. 6. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
 
3,0 Dálková 1 A, N 36 / 80 80 písemná 16980 Ne
Poznámky k oboru: výuka předmětu Fiktivní firmy, praxe ve firmách 2-4 měsíce.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Test všeobecných znalostí
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: průměrný prospěch do 1,90
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 18. 6. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.