Přeskočit navigaci

Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

 • Adresa: Šafaříkova 999/24, Hustopeče, 693 01
 • Okres: Břeclav
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: školní klub, venkovní hřiště, je zajištěn bezbariérový přístup
 • Velikost školy: SŠ 1 - 50 žáků
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: nezajišťujeme
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: není možný
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: není umožněn
 • Cizí jazyky:
 • Poznámka SŠ: Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Plánujeme: 7862C02 Praktická škola dvouletá. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 1.7.2011.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Praktická škola Rozbalit kategorii vzdělání

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
1,0 Denní 0   4 / 4 6 pohovor 0 Tělesné, Mentální
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.