Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů

 • Adresa: Ječná 33, Praha 2, 120 00
 • Okres: Praha 2
 • Typ školy: vyšší odborná škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, nápojový automat, potravinový automat, knihovna, kaple, zájmový kroužek s duchovní náplní, cizích jazyků
 • Velikost školy: VOŠ 101 - 150 studentů
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 14. 11. 2016 od 17 hod., 22. 11. 2016 od 17 hod., 26. 1. 2016 od 17 hod.
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š)
 • Poznámka VOŠ: Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 14.4.2008. Spolupráce s VŠ: PedF UK (jsme její fakultní školou)
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 N, Š 38 / 60 60 se nekoná - další informace 3500 - 4000 Ne
Poznámky k oboru: výuka znakové řeči, praxe ve firmách delší než 4 měsíce, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - VŠ zdravotnická (studium o dva roky kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: maturitní zkouška
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 30. 8. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
3,5 Kombinovaná 1 A, N 68 / 80 80 se nekoná - další informace 10000 Ne
Poznámky k oboru: výuka znakové řeči, praxe ve firmách delší než 4 měsíce, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - VŠ zdravotnická (studium o dva roky kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: maturitní zkouška, výpis z rejstříku trestů
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 30. 8. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.