Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas

 • Adresa: Blažejské nám. 9/84, Olomouc, 772 00
 • Okres: Olomouc
 • Typ školy: vyšší odborná škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní kaplanka - pastorační poradenství
 • Velikost školy: VOŠ 1 - 50 studentů
 • Ubytování: vlastní DM/intern.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 17. 3. 2017, 9. 6. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N)
 • Poznámka VOŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 26.6.2000. Spolupráce s VŠ: absolventi školy mají možnost na základě dohody s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získat ve zkráceném studiu bakalářské vzdělání
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 6 / 22 22 pohovor 5000 Ne
Poznámky k oboru: absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - ETF UK, TF JČU (uznání některých předmětů, studium o rok kratší, studium o dva roky kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 18. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 13. 6. 2017, 29. 8. 2017, září 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.