Přeskočit navigaci

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní

 • Adresa: Opletalova 6, Brno, 602 00
 • Okres: Brno-město
 • Typ školy: vyšší odborná škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna
 • Velikost školy: VOŠ 51 - 100 studentů
 • Ubytování: vlastní DM/intern., cena 1100 Kč/měs.
 • Stravování: nezajišťujeme
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Den otevřených dveří: 8. 2. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N)
 • Poznámka VOŠ: Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 7.3.2007.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 35 / 38 38 pohovor, ústní, písemná 4000 Zrakové, Tělesné
Poznámky k oboru: výuka znakové řeči, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, praxe ve firmách 2-4 měsíce, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - ETF UK Praha, TF UČB České Budějovice (uznání některých předmětů).
Zaměření: Sociální činnost a pedagogika.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Cizí jazyk
Písemná zkouška: Cizí jazyk, Test všeobecných znalostí
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: výsledky maturitní zkoušky z cizího jazyka
Požadovaný prospěch: 2,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 21. 6. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.