Přeskočit navigaci

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

 • Adresa: Školní 1060/50, Chomutov, 430 01
 • Okres: Chomutov
 • Typ školy: střední škola a vyšší odborná škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní klub, fitcentrum, školní bufet, nápojový automat, potravinový automat, multimediální jazyková učebna, 5 učeben VT, specializované odborné laboratoře měření atd., kopírka, WIFI, učebny pro praktickou výuku, 5 učeben VT, kopírka, WIFI, zájmový kroužek sportovní, technický
 • Velikost školy: SŠ 501 - 550 žáků, VOŠ 51 - 100 studentů
 • Ubytování: lze zajistit, cena 1100 Kč/měs.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 9. 12. 2016 (8:00-12:00 hod.), 21. 1. 2017 (8:00-12:00 hod.), 18. 2. 2017 (8:00-12:00 hod.)
 • Den otevřených dveří VOŠ: 18. 2. 2017 (8:00-12:00 hod.), 19. 4. 2017 (14:00-16:00 hod.)
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), ruský (R)
 • Poznámka SŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 25.4.2014.
 • Poznámka VOŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 25.4.2014.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Rozbalit kategorii vzdělání

M 26-41-M/01 Elektrotechnika
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A, N 169 / 168 168 písemná 0 Ne
Poznámky k oboru: výuka předmětu Fiktivní firmy, výuka CAD/CAM, příprava na vyhlášku č. 50, certifikát ECDL, certifikát CISCO, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, certifikát CISCO, AUTODESK Akademie. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, zbytek vychází z kritérií, které vyhlásí ředitel střední školy pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok do 31. 1. 2017.
Zaměření: Silnoproudá elektrotechnika, Automatizovaná konstrukce ve strojírenství, Technický management, Výpočetní a automatizované systémy.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: termíny jednotné zkoušky: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A 10 / 30 30 se nekoná - další informace 1500 - 3000 Ne
Poznámky k oboru: výuka CAD/CAM, příprava na vyhlášku č. 50, certifikát ECDL, certifikát CISCO, praxe ve firmách delší než 4 měsíce.
Zaměření: Programování, Tvorba webových a databázových aplikací, Návrh a správa počítačových sítí.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 22. 9. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 2 A, N, Š, R 10 / 40 40 se nekoná - další informace 1250 - 2500 Ne
Poznámky k oboru: výuka předmětu Fiktivní firmy, certifikát ECDL, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UJEP Ústí nad Labem (uznání některých předmětů).
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 22. 9. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.