Přeskočit navigaci

Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická

 • Adresa: Svatý Jan pod Skalou 1, Svatý Jan pod Skalou, 266 01
 • Okres: Beroun
 • Typ školy: vyšší odborná škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní klub, venkovní hřiště, školní bufet, nápojový automat, multimediální jazyková učebna, účast na kurzech dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků, zájmový kroužek umělecký, přírodovědný, individuální zpěv
 • Velikost školy: VOŠ 151 - 200 studentů
 • Ubytování: vlastní DM/intern., cena 1200 Kč/měs.
 • Stravování: ve vlastní školní jídelně
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 14. 2. 2017, 15. 3. 2017, 6. 4. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), čínský (Či)
 • Poznámka VOŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 27.3.2012. Spolupráce s VŠ: Teologická fakulta JČU v Českých Budějovicích (smlouva o uznávání zkoušek)
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N, Či 18 / 25 25 pohovor 0 - 6000 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - JČU v Českých Budějovicích (uznání některých předmětů, studium o rok kratší).
Zaměření: Speciální pedagogika, Teologie.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Přihlášky podejte do: 15. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
3,0 Kombinovaná 1 A, N, Či 56 / 45 50 pohovor, písemná, talentová 0 - 8000 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - JČU v Českých Budějovicích (uznání některých předmětů, studium o rok kratší).
Zaměření: Speciální pedagogika, Teologie.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Cizí jazyk, Test všeobecných znalostí
Talentová zkouška: 5. 6. 2017
hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 15. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 5. 6. 2017, 29. 8. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.