Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola publicistiky

 • Adresa: Opatovická 18, Praha 1, 110 00
 • Okres: Praha 1
 • Typ školy: vyšší odborná škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, nápojový automat, potravinový automat, knihovna, přístup do mediální databáze, výpůjčky AVD techniky, videostudio, rozhlasové studio, AVD střižny s vybavením
 • Velikost školy: VOŠ 201 - 250 studentů
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: každý 1. čtvrtek v měsíci (více info na www.vosp.cz), v době konání veletrhu Gaudeamus Praha
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), francouzský (F), ruský (R)
 • Poznámka VOŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 17.5.2011. Spolupráce s VŠ: Absolventi mají možnost navazujícího bakalářského studia na těchto VŠ: Metropolitní univerzita, Cevro institut, Univerzita J. A. Komenského. Délka studia je 1 až 1,5 roku v závislosti na uznání splněných předmětů během studia na VOŠP.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N, Š, F, R 170 / 120 120 pohovor, ústní, písemná 28000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výuka předmětu Fiktivní firmy, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, praxe ve firmách 2-4 měsíce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - Cevro institut,Metropolitní univer.,UJAK (uznání některých předmětů, studium o rok kratší).
Zaměření: Audiovizuální a digitální média, Autorská žurnalistika, Public relations a digitální média.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Český jazyk, Jazykové znalosti a dovednosti, Základy mediální gramotnosti
Písemná zkouška: Český jazyk, Jazykové znalosti a dovednosti, Základy mediální gramotnosti, Test všeobecných znalostí, Test studijních předpokladů
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
vlastní tvorba v oboru, zájem o obor a přehled
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: znovupřijetí ke studiu
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 11. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 5.-16. 6. 2017, 14.-25. 8. 2017, 18.-29. 9. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
 
3,0 Kombinovaná 1 A, N, Š, F, R 46 / 20 20 pohovor, ústní, písemná 40500 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - Cevro institut,Metropolitní univer.,UJAK (uznání některých předmětů, studium o rok kratší).
Zaměření: Audiovizuální a digitální média.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Český jazyk, Přehled v oboru, Jazykové znalosti a dovednosti
Písemná zkouška: Český jazyk, Test všeobecných znalostí, Test studijních předpokladů
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
praxe v oboru, zájem o obor
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 11. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 5.-16. 6. 2017, 14.-25. 8. 2017, 18.-29. 9. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.