Přeskočit navigaci

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

 • Adresa: Českobratrská 958/40, Ostrava, 702 00
 • Okres: Ostrava-město
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní klub, školní bufet, nápojový automat, koncertní (divadelní) sál, předehrávkové sály, knihovna (archiv), nahrávací studio
 • Velikost školy: SŠ 351 - 400 žáků
 • Ubytování: lze zajistit, cena 800 Kč/měs.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 12. 10. 2016, 18. 10. 2016
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), francouzský (F), italský (I)
 • Poznámka SŠ: Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 4.6.2014.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Rozbalit kategorii vzdělání

P 82-44-P/01 Hudba
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 1 A, N, F, I 42 / 26 35 písemná, talentová 0 Zrakové, Tělesné
Zaměření: Hra na nástroj, Skladba, Dirigování.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
hra na nástroj/skladba/dirigování, hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
 
6,0 Kombinovaná 1 A, N, F, I 11 / 10 1 písemná, talentová 0 Zrakové, Tělesné
Zaměření: Hra na nástroj, Skladba, Dirigování.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
hra na nástroj/skladba/dirigování, hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
P 82-45-P/01 Zpěv
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 2 A, N, F, I 11 / 6 12 písemná, talentová 0 Zrakové, Tělesné
Zaměření: Klasický zpěv.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
zpěv, hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
 
6,0 Kombinovaná 2 A, N, F, I 3 / 1 3 písemná, talentová 0 Zrakové, Tělesné
Zaměření: Klasický zpěv.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
zpěv, hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
P 82-46-P/01 Tanec
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
8,0 Denní 2 A, N, F, I 10 / 8 12 talentová 0 Ne
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
pohybová zkouška, hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 1 A, N, F, I 48 / 10 10 písemná, talentová 0 Ne
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
herectví, zpěv, pohybové předpoklady, hudebnost
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.