Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

 • Adresa: Štěchovice 1358/16, Kroměříž, 767 54
 • Okres: Kroměříž
 • Typ školy: střední škola a vyšší odborná škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: fitcentrum, venkovní hřiště, tenisové kurty, nápojový automat, potravinový automat
 • Velikost školy: SŠ 101 - 150 žáků, VOŠ 51 - 100 studentů
 • Ubytování: lze zajistit, cena 1300 Kč/měs.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 14.-15. 10. 2016, 11.-12. 11. 2016, 2.-3. 12. 2016, 13.-14. 1. 2017, 10.-11. 2. 2017
 • Den otevřených dveří VOŠ: 14.-15. 10. 2016, 11.-12. 11. 2016, 2.-3. 12. 2016, 13.-14. 1. 2017, 10.-11. 2. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N)
 • Poznámka SŠ: Plánujeme: aktivní účast v projektových výzvách MŠMT, realizace výměnných pobytů žáků i pedagogů. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 13.4.2012.
 • Poznámka VOŠ: Plánujeme: aktivní účast v projektových výzvách MŠMT, realizace výměnných pobytů žáků i pedagogů. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 13.4.2012. Spolupráce s VŠ: realizace a výuka bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin se zaměřením Technologie mléka a mléčných výrobků akreditovaného společně s UTB ve Zlíně; odborná spolupráce s VŠCHT Praha a Mendelovou univerzitou Brno
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Rozbalit kategorii vzdělání

M 29-41-M/01 Technologie potravin
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A, N 16 / 10 15 písemná 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, zbytek vychází z kritérií, které vyhlásí ředitel střední školy pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok do 31. 1. 2017.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: termíny jednotné zkoušky: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola pořádá přípravné kurzy.

Škola pořádá zkoušky nanečisto.

 
 
M 29-42-M/01 Analýza potravin
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A, N 20 / 11 15 písemná 0 Zrakové, Sluchové, Tělesné
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, zbytek vychází z kritérií, které vyhlásí ředitel střední školy pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok do 31. 1. 2017.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: termíny jednotné zkoušky: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

Škola pořádá zkoušky nanečisto.

 
 

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 5 / 10 10 se nekoná - další informace 3000 Zrakové, Sluchové
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin, Přírodní vědy.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 7. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
4,0 Kombinovaná 1 A, N 5 / 10 10 se nekoná - další informace 3000 Zrakové, Sluchové, Tělesné
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin, Přírodní vědy.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 7. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 20 / 25 25 se nekoná - další informace 3000 Zrakové, Sluchové, Tělesné
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin, Přírodní vědy.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 7. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
4,0 Kombinovaná 1 A, N 15 / 25 25 se nekoná - další informace 3000 Zrakové, Sluchové, Tělesné
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin, Přírodní vědy.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 7. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 5 / 10 10 se nekoná - další informace 3000 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin, Přírodní vědy.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 7. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
4,0 Kombinovaná 1 A, N 5 / 10 10 se nekoná - další informace 3000 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Zaměření: Potravinářství a potravinářská chemie, Technologie, hygiena potravin, Přírodní vědy.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
účast v soutěžích
mimoškolní aktivity
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 7. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.