Přeskočit navigaci

Konzervatoř Evangelické akademie

 • Adresa: Wurmova 526/13, Olomouc, 779 00
 • Okres: Olomouc
 • Typ školy: střední škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: nápojový automat, zájmový kroužek umělecký, je zajištěn bezbariérový přístup
 • Velikost školy: SŠ 101 - 150 žáků
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: nezajišťujeme
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: říjen 2016, duben 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), francouzský (F), italský (I)
 • Poznámka SŠ: Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 17.4.2014.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Rozbalit kategorii vzdělání

P 82-44-P/01 Hudba
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 1 A, F, I 41 / 24 24 ústní, talentová 4000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Všeobecné hudební předpoklady, Intonace a elementární rytmus
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
hra na nástroj
Praktická zkouška: nekoná se
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
P 82-45-P/01 Zpěv
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 2 A, F, I 17 / 6 6 ústní, talentová 4000 Tělesné
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Všeobecné hudební předpoklady, Intonace a elementární rytmus
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
zpěv
Praktická zkouška: nekoná se
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.