Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

 • Adresa: 1. máje 221/10, Kroměříž, 767 01
 • Okres: Kroměříž
 • Typ školy: střední škola a vyšší odborná škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, fitcentrum, nápojový automat, potravinový automat, keramická dílna, knihovna odborné literatury, zkušebna školní kapely, pracovny výpočetní techniky, keramická dílna, knihovna odborné literatury, zkušebna školní kapely, pracovny výpočetní techniky, zájmový kroužek sportovní, umělecký
 • Velikost školy: SŠ 351 - 400 žáků, VOŠ 101 - 150 studentů
 • Ubytování: lze zajistit, cena 1350 Kč/měs.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 30. 11. 2016 a 11. 1. 2017 - ukázky, přezkoušení; 2.-3. 12. 2016, 13.-14. 1. 2017 - prohlídka
 • Den otevřených dveří VOŠ: 11. 1. 2017, 13. 1. 2017, 17. 3. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N)
 • Poznámka SŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 17.12.2010.
 • Poznámka VOŠ: Plánujeme: 7531N03 Předškolní a mimoškolní pedagogika, škola je zařízením pro další vzdělávání pedagog. pracovníků a předpokládá se další rozvoj celoživotního vzdělávání. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 17.12.2010. Spolupráce s VŠ: VOŠPS je fakultní školou UP Olomouc (absolventům VOŠPS jsou uznávány některé zkoušky při studiu na VŠ)
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Rozbalit kategorii vzdělání

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 2 A, N 183 / 58 60 písemná, praktická 0 Ne
Poznámky k oboru: výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce i mimo obec. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, zbytek vychází z kritérií, které vyhlásí ředitel střední školy pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok do 31. 1. 2017.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: jazykový projev, hudebnost
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Požadovaný prospěch: 1,80 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2017 – 28. 4. 2017, termíny jednotné zkoušky: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 65 / 60 80 se nekoná - další informace 3000 Ne
Poznámky k oboru: výuka znakové řeči, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce i mimo obec.
Informace k přijímacímu řízení
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 15. 9. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.