Přeskočit navigaci

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 • Adresa: Pilařova 7/1, Kroměříž, 767 01
 • Okres: Kroměříž
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, nápojový automat, je zajištěn bezbariérový přístup
 • Velikost školy: SŠ 151 - 200 žáků
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: nezajišťujeme
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 15. 10. 2016
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), ruský (R), italský (I)
 • Poznámka SŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 29.10.2010.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Rozbalit kategorii vzdělání

P 82-44-P/01 Hudba
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 2 A, Š, I 50 / 37 27 ústní, talentová 0 Ne
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Hudební teorie
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 16.1.2017
hra na nástroj
Praktická zkouška: nekoná se
Požadovaný prospěch: 1,80 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
P 82-45-P/01 Zpěv
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 4 A, N, R, I 14 / 6 3 ústní, talentová 0 Tělesné
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Hudební teorie
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 16.1.2017
zpěv
Praktická zkouška: nekoná se
Požadovaný prospěch: 1,80 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.