Přeskočit navigaci

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

 • Adresa: Křížová 124/18, Jihlava, 586 01
 • Okres: Jihlava
 • Typ školy: střední škola a vyšší odborná škola, soukromá
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní klub, venkovní hřiště, nápojový automat, potravinový automat, multimediální jazyková učebna, zájmový kroužek umělecký
 • Velikost školy: SŠ 151 - 200 žáků, VOŠ 1 - 50 studentů
 • Ubytování: lze zajistit, cena 1000 Kč/měs., VOŠ lze zajistit, cena 2000 Kč/měs.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 9. 9. 2016, 7. 10. 2016, 4. 11. 2016, 2. 12. 2016, 6. 1. 2017, 10. 2. 2017, 10. 3. 2017, 21. 4. 2017, 12. 5. 2017, 16. 6. 2017
 • Den otevřených dveří VOŠ: 9. 9. 2016, 7. 10. 2016, 4. 11. 2016, 2. 12. 2016, 6. 1. 2017, 10. 2. 2017, 10. 3. 2017, 21. 4. 2017, 12. 5. 2017, 16. 6. 2017, 8. 9. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), francouzský (F)
 • Poznámka SŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 29.12.2010.
 • Poznámka VOŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 29.12.2010.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Rozbalit kategorii vzdělání

M 82-41-M/05 Grafický design
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A, N, Š, F 23 / 17 30 pohovor, ústní, písemná, talentová 5000 - 35000 Tělesné
Poznámky k oboru: výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Výtvarná výchova (dějiny umění), Literatura a kultura
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění), Dějepis, Literatura a kultura, Test všeobecných znalostí, Test studijních předpokladů
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
kreslený příběh, soubor domácích prací
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
4,0 Denní 1 A, N, Š, F 12 / 8 30 pohovor, ústní, písemná, talentová 17500 Tělesné
Poznámky k oboru: výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Výtvarná výchova (dějiny umění), Literatura a kultura
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění), Dějepis, Literatura a kultura, Test všeobecných znalostí, Test studijních předpokladů
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
kresba, malba, výtvarná výchova
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

Škola pořádá zkoušky nanečisto.

 
 
 
4,0 Denní 1 A, N, Š, F 27 / 18 30 pohovor, ústní, písemná, talentová 5000 - 35000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Výtvarná výchova (dějiny umění), Literatura a kultura
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění), Dějepis, Literatura a kultura, Test všeobecných znalostí, Test studijních předpokladů
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
kresba, malba, soubor domácích prací
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

Škola pořádá zkoušky nanečisto.

 
 
 
4,0 Denní 1 A, N, Š, F 9 / 7 30 pohovor, ústní, písemná, talentová 5000 - 35000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor, Výtvarná výchova (dějiny umění), Literatura a kultura
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění), Dějepis, Literatura a kultura, Test všeobecných znalostí, Test studijních předpokladů
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
kreslený příběh, soubor domácích prací
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

Škola pořádá zkoušky nanečisto.

 
 

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A 35 / 30 20 pohovor, talentová 30000 - 50000 Ne
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - Prague College (studium o dva roky kratší).
Zaměření: Animovaná tvorba, Grafická a fotografická tvorba, Audiovizuální tvorba, Herní tvorba.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 5. 6. 2017
soubor domácích prací, kresba
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 31. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 5. 6. 2017, 6. 9. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.