Přeskočit navigaci

Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace

 • Adresa: Nejedlého 375/3, Brno, 638 00
 • Okres: Brno-město
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: nápojový automat
 • Velikost školy: SŠ 151 - 200 žáků
 • Ubytování: vlastní i jiný DM/intern., cena 1050 Kč/měs.
 • Stravování: ve vlastní školní jídelně
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 14.-15. 10. 2016
 • Cizí jazyky: anglický (A), francouzský (F)
 • Poznámka SŠ: Plánujeme: 8246P01 Tanec. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 25.1.2011.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Rozbalit kategorii vzdělání

P 82-46-P/01 Tanec
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
8,0 Denní 2 A, F 50 / 29 40 talentová 0 Ne
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: 15.1.2017–31.1.2017
pohybová zkouška
Praktická zkouška: nekoná se
Požadovaný prospěch: 1,70 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.