Přeskočit navigaci

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

 • Adresa: Kopeckého sady 328/10, Plzeň, 301 00
 • Okres: Plzeň-město
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: nápojový automat, potravinový automat
 • Velikost školy: SŠ 201 - 250 žáků
 • Ubytování: lze zajistit, cena 1300 Kč/měs.
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), italský (I)
 • Poznámka SŠ: Plánujeme: v rámci oboru Zpěv lze studovat zaměření operní a muzikálový zpěv; plánujeme otevření 1. ročníku kombinované formy. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 28.6.2013.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Rozbalit kategorii vzdělání

P 82-44-P/01 Hudba
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 2 A, N, I 32 / 24 22 ústní, písemná, talentová 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, výuka oboru probíhá celá mimo sídlo školy, ve stejné obci.
Zaměření: Klasická hudba.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Hudební teorie
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
hudebnost, hra na nástroj
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: absolvent konzervatoře, VŠ se zaměřením na oboru hudba
Požadovaný prospěch: 4,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
 
6,0 Kombinovaná 2 A, N, I 0 / 0 23 ústní, písemná, talentová 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, výuka oboru probíhá celá mimo sídlo školy, ve stejné obci.
Zaměření: Klasická hudba.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Hudební teorie
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
hudebnost, hra na nástroj
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: absolvent konzervatoře, VŠ se zaměřením na oboru hudba
Požadovaný prospěch: 4,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
P 82-45-P/01 Zpěv
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 2 A, N, I 15 / 6 8 ústní, písemná, talentová 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, výuka oboru probíhá celá mimo sídlo školy, ve stejné obci.
Zaměření: Klasický zpěv, Muzikálový zpěv.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Hudební teorie
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
hudebnost, zpěv
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: absolvent konzervatoře, VŠ se zaměřením na obor zpěv
Požadovaný prospěch: 4,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
6,0 Kombinovaná 2 A, N, I 0 / 0 7 ústní, písemná, talentová 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, výuka oboru probíhá celá mimo sídlo školy, ve stejné obci.
Zaměření: Klasický zpěv, Muzikálový zpěv.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Hudební teorie
Písemná zkouška: Hudební výchova (hudební teorie)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
hudebnost, zpěv
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: absolvent konzervatoře, VŠ se zaměřením na obor zpěv
Požadovaný prospěch: 4,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.