Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.

 • Adresa: Letohradská 1, Praha 7, 170 00
 • Okres: Praha 7
 • Typ školy: vyšší odborná škola, soukromá
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, nápojový automat, potravinový automat, multimediální jazyková učebna
 • Velikost školy: VOŠ 201 - 250 studentů
 • Ubytování: vlastní DM/intern., cena 1800 Kč/měs.
 • Stravování: ve vlastní školní jídelně
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 7. 11, 21. 11., 30. 11, 5. 12, 14. 12. 2016, 16. 1., 21. 1., 14. 2., 22. 2. 2017, 14. 3., 21. 3., 3. 4, 11. 4., 25. 4., 3. 5., 16. 5. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), francouzský (F), ruský (R), italský (I), čínský (Či), polský (P), japonský (J), arabský (Ar)
 • Poznámka VOŠ: Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 23.10.2012. Spolupráce s VŠ: University College Birmingham - studenti po vystudování naší školy za jeden rok získají na této prestižní škole titul B A. ( bachelor degree) uznávaný v ČR i v zahraničí
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 2 A, N, Š, F, R, I, P, Či, Ar, J 382 / 130 180 pohovor 24100 Ne
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, praxe ve firmách 2-4 měsíce, zapojení se do akcí školy, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - University College Birmingham,VŠO,VŠRR (přijetí bez přijímacích zkoušek, uznání některých předmětů, studium o rok kratší).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: zájem studenta o studium
Požadovaný prospěch: 3,70 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 16. 6. 2017, 29. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.