Přeskočit navigaci

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální

 • Adresa: Stoliňská 2417/41A, Praha 9, 193 00
 • Okres: Praha 9
 • Typ školy: vyšší odborná škola, církevní
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, venkovní hřiště, minigolf, je zajištěn bezbariérový přístup
 • Velikost školy: VOŠ 51 - 100 studentů
 • Ubytování: lze zajistit, cena 2000 Kč/měs.
 • Stravování: nezajišťujeme
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 16. 2. 2017, kdykoliv po domluvě
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), hebrejský (H), řecký (Ř)
 • Poznámka VOŠ: Plánujeme: otevření kombinovaného studia pro obory Teologická a pastorační činnost a Pastorační a sociální práce. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 14.12.2001. Spolupráce s VŠ: UK ETF a TF JU (navazující studium po uznání předmětů)
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 3 A, N, Ř, H 6 / 15 15 pohovor, písemná 7000 - 8000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UK ETF a JU TF (uznání některých předmětů).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Cizí jazyk, Esej na odborné téma
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: pokud student úspěšně absolvoval přijímací řízení v posledních 10 letech
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 2. 6. 2017, 21. 8. 2017, po dohodě s ředitele

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
4,0 Dálková 3 A, N, Ř, H 6 / 15 15 pohovor, písemná 9000 - 10000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UK ETF a JU TF (uznání některých předmětů).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Cizí jazyk, Esej na odborné téma
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: pokud student úspěšně absolvoval přijímací řízení v posledních 10 letech
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 2. 6. 2017, 21. 8. 2017, po dohodě s ředitele

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A, N 6 / 15 15 pohovor, písemná 7000 - 8000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UK ETF a JU TF (uznání některých předmětů).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Cizí jazyk, Esej na odborné téma
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: pokud student úspěšně absolvoval přijímací řízení v posledních 10 letech
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 2. 6. 2017, 21. 8. 2017, po dohodě s ředitele

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
4,0 Dálková 1 A, N 6 / 15 15 pohovor, písemná 9000 - 10000 Tělesné
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - UK ETF a JU TF (uznání některých předmětů).
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Cizí jazyk, Esej na odborné téma
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek: pokud student úspěšně absolvoval přijímací řízení v posledních 10 letech
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017, 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 2. 6. 2017, 21. 8. 2017, po dohodě s ředitele

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.