Přeskočit navigaci

Hm, vypadá to na vyhazov

Hm, vypadá to na vyhazov 

Až na výjimky, než vás vyloučí ze školy a nedobrovolně ukončíte studium, máte vždycky dost času na nápravu vašich potíží. Sami jste si je způsobili, a tak se jim postavte. Nebo vyhledejte pomoc. Řešit se dá všechno, ale jen tehdy, když budete opravdu chtít a začnete s tím včas.

Tři nejčastější důvody

1. Špatné známky

Dlouhodobý školní neúspěch může mít různé příčiny:

*    učení vám neleze do hlavy (neumíte se učit, máte špatný styl učení, nerozumíte si s předmětem),

*    nezvládáte velký objem učební látky (přecenili jste se při výběru studia, špatně plánujete čas na učení),

*    kašlete na to (obor vás nebaví, jste lajdák).


Tipy na řešení

*    Najděte si učební styl, který vám sedí. Lépe plánujte školní přípravu.

Naučte se učit

*    Sjednejte si doučování (zeptejte se učitele, na internetu nabízí pomoc s učením studenti vysokých škol).

*    Studium je fakt nad vaše schopnosti? Obor nesplňuje vaše očekávání nebo vás opravdu neoslovuje? To se může stát. Pak nezbývá, než uvažovat o změně studia. Podívejte se na jiné možnosti a pečlivě si přečtěte, co který obor přináší, abyste se nespletli podruhé.

Kam na školu – druhá volba

*    A lajdáci? Proberte se! Bez učení to prostě nejde.   


Pozor, škola vám nemusí povolit opakování ročníku


Se studiem končíte, když propadnete z více než dvou předmětů a škola vám z různých důvodů nepovolí opakování ročníku. Žákem školy přestáváte být poslední den příslušného školního roku a je třeba rychle zajistit přestup na jiný, vhodnější obor.

Totéž se ale může stát i v případě propadnutí z jednoho nebo dvou předmětů. Pokud absolvujete opravnou zkoušku (reparát) úspěšně, postoupíte do vyššího ročníku, ale když se vám zkouška nepodaří, nezbývá než podat žádost o opakování ročníku. Pokud je ředitelem zamítnuta, následujícím dnem po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přestáváte být žákem školy. Namístě je rychle hledat novou školu.


2. Absence ve škole

*    Škola může vaše vzdělávání ukončit, pokud opakovaně vaši nepřítomnost ve škole řádně a včas neomluvíte.

*    Vaší povinností je doložit důvody absence nejpozději do 3 kalendářních dnů.

*    Jestliže nechodíte do školy bez omluvy 5 vyučovacích dnů, vyzve vás ředitel školy, abyste neprodleně důvody své nepřítomnosti doložili.

*    V případě, že do školy nepřijdete nebo se neomluvíte do 10 dnů od doručení výzvy, je to posuzováno tak, že jste vzdělávání zanechali. Posledním dnem této lhůty přestáváte být žákem školy.

*    Podmínky omlouvání neúčasti a uvolňování z vyučování (např. podpis rodičů, potvrzení lékaře) podrobně popisuje školní řád.


3. Kázeňské přestupky

*    Pravidla a povinnosti žáka, za jejichž porušování můžete být podmínečně nebo zcela vyloučeni ze vzdělávání, najdete ve školním řádu.

*    Obvykle jste na své nevhodné chování důrazně upozorněni a máte šanci je změnit.

*    Pokud budete pravidla opakovaně nebo dlouhodobě porušovat a nepomůže ani domluva, pohovor s rodiči nebo snížená známka z chování, škola nemá na vybranou. 


Nevíte si rady?Napište nám


Zpět