Přeskočit navigaci

Jak a kdy se přihlásit

Jak a kdy se přihlásit ke studiu, jakou formou studovat

Jak a kdy se přihlásit ke studiu, jakou formou studovat

Počet přihlášek není omezen, vzdělávací nabídka je široká a studovat lze nejen v denním režimu, ale i při zaměstnání. Přijímací zkoušky mohou být „ostré“ ze všeobecných i odborných znalostí, někdy se testuje spíše vaše motivace a zaujetí pro obor.

*    Formulář přihlášky – získáte v prodejnách SEVT (www.sevt.cz), knihkupectvích s odbornou literaturou, přímo ve středních a vyšších odborných školách nebo si ho stáhněte z webu vybrané školy.

*    Počet přihlášek – není nijak omezen.

*    Termín podání – v prvním kole přijímacího řízení podejte přihlášku do 30. dubna řediteli vyšší odborné školy. Pokud nestihnete první kolo, např. čekáte na výsledky z vysoké školy nebo konáte maturitní zkoušku v podzimním období, můžete se přihlásit v dalších kolech.


Přijímací řízení


*    Kritéria přijímacího řízení – musí být jednotná pro všechny uchazeče ve všech kolech a zveřejněna v dostatečném předstihu.

*    Přijímací zkouška – pokud je kritériem zkouška, o jejím obsahu a podmínkách rozhoduje ředitel školy. Pokud není určena, probíhá ve stanoveném termínu přijímací řízení a kritériem pro přijetí je pak celkový prospěch na střední škole a hodnocení maturitní zkoušky.

*    Termíny – přijímací řízení probíhá většinou ve dvou termínech (obvykle květen a srpen). Může být jednorázové i vícekolové, někdy školy přijímají uchazeče průběžně až do naplnění kapacity. Termíny si určuje škola sama.

*    Přijetí a nepřijetí ke studiu – výsledek přijímacího řízení se dozvíte do sedmi dnů po vykonání zkoušky nebo do sedmi dnů po rozhodnutí ředitele v případě, že se zkouška nekonala.

*    Způsob oznámení výsledků – seznam přijatých uchazečů se pouze zveřejňuje (pod přiděleným registračním číslem) spolu s konkrétními výsledky na webových stránkách školy, nedostanete tak písemné vyrozumění. To obdržíte jen tehdy, pokud nejste ke studiu přijat/a.

*    Ukončení přijímacího řízení – nejzazší termín pro zápis ke studiu je 31. října. Dnem zápisu se stáváte studentem/studentkou vyšší odborné školy. 


Denní, nebo dálkové studium?


*    Denní studium = 3letá příprava, kterou obvykle využívají čerství maturanti. Výuka probíhá každodenně jako ve střední škole v pětidenním vyučovacím týdnu.

*    Jiné formy = už pracujete? Jiné řešení než denní režim umožňuje studovat souběžně se svým zaměstnáním. Studium je založeno převážně na samostatném studiu spojeném s konzultačními hodinami během školního roku a trvá 3,5 až 4 roky. Dosažené vzdělání je ve všech formách rovnocenné.

      Školy nabízejí:

*    dálkové studium – největší nabídka

*    kombinované studium  - obvykle se skládá z denní a dálkové formy

*    distanční vzdělávání – není tak časté, je obvykle spojeno s vyšším školným.


Zajímají vás termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek?Zpět